Bestyrelsesmedlemmer

Medlemmer af bestyrelsen i beboerforeningen

Bestyrelsen i vores beboerforening består af:

Formand  Michael Christiansen, Lustrupvej 27, 6760 Ribe

Næstformand Lulu Hjarnø Haderslevvej 36, 6760 Ribe

Kasserer  Bo Løndorf   Lustrupvej 49, 6760 Ribe 

Medlem  Sanne Ekelund  Welinder, Strengevej 20, 6760 Ribe

Medlem  Berit Larsen  Lustrupvej 32, 6760 Ribe

Medlem  Ron Snoeijink, Damhus, 6760 Ribe

Medlem Pia Tønning Snoijink, Haderslevvej 88, 6760 Ribe

Suppl. Tina Grethe Christensen, Blokvej 6, 6760 Ribe

suppl Kaja Ravn Kjældgaard, Haderslevvej, 6760 Ribe

Revisor Lasse Hemmnigsen, Lustrupvej 42, 6760 Ribe 
sammen med Mette Lønne, Strengevej, 6760 Ribe

 

Arbejdet i bestyrelsen for Lustrup-Damhus beboerforening er frivilligt, vi mødes så vidt muligt hver 6-7 uge.

Flere af medlemmerne har noget de virkerlig brænder for i forbindelse med arbejdet heri,

Bo er godt engageret i cykelstiprojektet og fælles-arealer.

Ida Krogh Andersen laver hjemmesiden.

Lulu sidder i lokalrådet og er vores kontakt dertil.

Alle hjælper vi hinanden og er interesserede i at vi har et godt samarbejde.

 

 

 

 

Berit S. Larsen
Bo Løndorf
Kasserer
Sanne Ekelund Welinder
Michael Christiansen
Formand
Mette Lønne
Revisor
Lulu Hjarnø
Næstformand
Tina Grethe Christensen
Suppleant
Ron Snoeijink
Medlem
Pia Tønning
Medlem